Szanowni Państwo,

W Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce ruszyła rekrutacja do pracy na stanowisko:

– młodszego wychowawcy Działu Penitencjarnego;

– młodszego psychologa Działu Terapeutycznego;

– młodszego psychologa Ośrodka Diagnostycznego;

– strażnika Działu Ochrony;

– młodszej pielęgniarki/młodszego pielęgniarza/młodszego ratownika medycznego Ambulatorium z Izbą Chorych;

– młodszego referenta Działu Kwatermistrzowskiego;

– młodszego referenta / młodszego instruktora (informatyk);

– kierowcy Działu Kwatermistrzowskiego;

 

 

Zwracam się z prośbą o opublikowanie naszej oferty na Państwa uczelni.

Być może wśród studentów są osoby zainteresowane pracą Służbie Więziennej w takim charakterze.

 

 

 

Szukasz ciekawej i stabilnej pracy, która gwarantuje prawa pracownicze? Dołącz do Nas i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej. Trwa rekrutacja w charakterze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

Aktualnie poszukujemy:

– młodszego wychowawcy Działu Penitencjarnego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby/ planowany termin przyjęcia do służby: II – IV kwartał 2022 roku.

 

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca niżej wymienione wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby woj­skowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochro­nie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
 • wykształcenie wyższe tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności z zakresu: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa.

 

– młodszego psychologa Działu Terapeutycznego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby/planowany termin przyjęcia do służby: II – IV  kwartał 2022 roku

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko  niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia
 • doświadczenie w zakresie diagnostyki psychologicznej
 • ukończone lub w trakcie realizacji Studium terapii uzależnień

 

 

– młodszego psychologa Ośrodka Diagnostycznego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba/planowany termin przyjęcia do służby: II – IV  kwartał 2022 roku

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko  niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia
 • doświadczenie w zakresie diagnostyki psychologicznej

 

– strażnika Działu Ochrony – planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osób/ planowany termin przyjęcia do służby: II – IV kwartał 2022 roku

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko  niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

– młodszej pielęgniarki/młodszego pielęgniarza/młodszego ratownika medycznego Ambulatorium z Izbą Chorych – planowana liczba przyjęć  maksymalnie 3 osoby/ planowany termin przyjęcia do służby II – IV kwartał 2022 roku

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • – posiadająca obywatelstwo polskie;
 • – posiadająca uregulowany stosunek do służby woj­skowej;
 • – korzystająca z pełni praw publicznych;
 • – która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • – która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • – dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochro­nie informacji niejawnych;
 • – posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • – posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

 

– młodszego referenta Działu Kwatermistrzowskiego – planowana liczba przyjęć  maksymalnie 3 osoby/planowany termin przyjęcia do służby II – IV kwartał 2022 roku

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko  niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Dodatkowe preferencje na stanowisku młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego:

 • wykształcenie gastronomiczne, energetyczne, elektryczne oraz zakresu zamówień publicznych;
 • uprawnienia techniczne;

 

– młodszego referenta/młodszego instruktora (informatyk) – planowana liczba przyjęć  maksymalnie 1 osoba/ planowany termin przyjęcia do służby II – IV kwartał 2022 roku.

 

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Wymagania dodatkowe na stanowisku młodszy referent / młodszy instruktor (informatyk):

 • wykształcenie min. średnie techniczne z zakresu informatyki

 

– kierowcy Działu Kwatermistrzowskiego – planowana liczba przyjęć  maksymalnie 1 osoba/planowany termin przyjęcia do służby II – IV kwartał 2022 roku

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Wymagania dodatkowe na stanowisku kierowcy działu kwatermistrzowskiego:

 

 • prawo jazdy kat. C i D