W dniach 30-31.03.2023 r.  w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie odbył się XXVI Okręgowy Zjazd Delegatów Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.  Przewodniczącą na kadencję 2023-2027 została wybrana Anna Dudzińska.