4 sierpnia 2022 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów I stopnia pielęgniarstwa.