16 WRZEŚNIA 2022 ROKU rozpoczęliśmy serię szkoleń zgodnie z projektem unijnym  ,,Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych’’ Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPIP oraz w siedzibie izby przy ulicy Żelaznej 59