W dniu 4 sierpnia 2023 roku świętowaliśmy kolejne w historii Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WMCM UKSW) dyplomatorium połączone z uroczystym nadaniem symbolu czepka absolwentom kierunku pielęgniarstwo.