Paniom i Panom wykonującym piękny zawód Położnej i Położnego życzymy, aby każdy dzień pracy przynosił wam radość z dawania opieki i wsparcia kobietom i ich rodzinom w różnych sytuacjach życiowych.

Obyście każdego dnia były doceniane w swojej pracy i czerpały z niej satysfakcję spełniając wszystkie marzenia – te zawodowe, jak i prywatne

W imieniu Okręgowej Rady

Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Anna Dudzińska