12 Maja – Międzynarodowy  Dzień Pielęgniarki
 8 Maja – Dzień Położnej

 Drogie Panie Pielęgniarki i Położne
Drodzy Panowie Pielęgniarze i Położni
Koleżanki i Koledzy,

Z okazji naszych świąt zawodowych w imieniu Okręgowej Rady i swoim składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy na rzecz zdrowia i dobra pacjenta w społeczności lokalnej.

Dziękując za Waszą wrażliwość, profesjonalizm i nieustanne trwanie przy pacjencie życzę, abyście mogli realizować swoje marzenia i cele życiowe, aby Wasz codzienny wysiłek wkładany w pracę zawodową był doceniany.

Życzę Wam wielu perspektyw dalszego rozwoju i wytrwałości w realizacji wszystkich zamierzeń i planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodnicząca Okręgowej Rady
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
mgr Elżbieta Madajczyk

załącznik

załącznik

załącznik