Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pragnę zaprosić wszystkich członków naszej Izby posiadających wystarczające umiejętności i doświadczenie o zgłoszenie  swojego uczestnictwa (Drużyny 4-osobowe lub w parach) w Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego  w Brydżu Sportowym, pod tradycyjnym hasłem „Misja”

Zawody w tym roku odbywać się będą w siedzibie Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 36 B, w dniach 28 – 29 października 2017 r.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail j.wojciechowski@woipip.pl  do 16 października 2017 r. do godziny 15:00