Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Zwracam się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu pt. „Zachowania agresywne wśród pielęgniarek” realizowanym w ramach pracy naukowej w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Komisji Naukowej przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

Celem badania jest ocena skali zjawiska agresji w środowisku pracy pielęgniarek, wpływu czynników socjodemograficznych na występowanie zachowań agresywnych oraz identyfikacja rodzaju i częstości występowania poszczególnych zachowań agresywnych. Realizacja celu badania pozwoli na analizę zjawiska agresji oraz opracowanie działań naprawczych umożliwiających tworzenie bezpiecznych środowisk pracy.

Badanie będzie realizowanie do dnia 15 listopada 2018 r. w Okręgowych Izbach Pielęgniarskich na terenie województwa mazowieckiego. Jest skierowane do pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy pracują zawodowo i mają co najmniej 6 miesięcy praktyki. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Wyniki zostaną poddane zbiorczej analizie statystycznej i posłużą jedynie do celów naukowych, proszę zatem o szczere odpowiedzi.

https://www.survio.com/survey/d/O4M3Y7B3M7J3D2U3B 

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości zapraszam do kontaktu:

dr n. o zdr. Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

e-mail: lkozlowska@wum.edu.pl