W związku z przerwaniem kształcenia podyplomowego w zakresie szkoleń specjalizacyjnych przez organizatora kształcenia spółkę Interrete sp. z o.o. oraz w nawiązaniu do komunikatu Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie elektronicznych kart kształcenia uczestników szkoleń specjalizacyjnych w załączeniu przedstawiamy wzór wniosku do organizatora szkolenia celem wydania karty specjalizacji (w przypadku jego wypełnienia właściwym jest usunięcie podpowiedzi zawartych w nawiasach).

wzór pisma

W związku ze spotkaniami w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniach 22.01.2019 r. i 1.02.2019 r. dotyczącymi sytuacji uczestników szkoleń specjalizacyjnych prowadzonych przez spółkę Interrete sp. z o.o. uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów – w sprawie zawarcia umowy z w/w spółką, dokonanych płatnościach oraz zaawansowania specjalizacji do momentu zaprzestania jej prowadzenia przez organizatora – w terminie do 22.02.2019 r. W przypadku pytań dotyczących dokumentów oraz sposobu ich złożenia prosimy o kontakt z sekretariatem Izby.

Powyższe dokumenty proszę uprzejmie kierować na adres mailowy Izby – woipip@woipip.pl. Ewentualnie dokumenty można dostarczyć do Izby i przekazać w sekretariacie lub na spotkaniu z prawnikiem.

Jednocześnie uprzejmie dziękujemy wszystkim osobom, które już dostarczyły przedmiotowe dokumenty.