Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej „Pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.”
 
Zgodnie z art.26 ust.2b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  „Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki  lub położnej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których mowa w art 19 ust. 1 pkt 1-3(wyszczególnione powyżej), albo porozumienia – w przypadku wykonywania zawodu w ramach wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.”
 
Zgodnie z powyższym, jeżeli wystąpiła przerwa w wykonywaniu zawodu, zapraszamy do biura izby – Dział Prawa Wykonywania Zawodu z następującymi dokumentami:
 
– prawo wykonywania zawodu,
– świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia w charakterze pielęgniarki lub położnej,
– dyplom ukończenia szkoły medycznej,
– dowód osobisty,
Stosowne formularze otrzymacie Państwo do wypełnienia na miejscu.
 

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.30-15.30
Czw 8.30-16.30
Pt – nieczynne