W sytuacji stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu po raz pierwszy składamy:

  1. wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
    Pobierz pdf
  2. oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższej szkoły medycznej
  3. zdjęcia o wymiarze 4×5 cm lub 4,5×6,5 cm (jak do dyplomu)  2 szt. (bez innych wymogów)
  4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
  5. dowód osobisty (oryginał do wglądu)

Z kompletem dokumentów zapraszamy do biura osobiście.

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.00-16.00
Czw 8.00-17.00
Pt – 8.00-15.00