Wpis do rejestru 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Jeśli dokonujecie Państwo wpisu do RPWDL  po raz pierwszy to składamy:

1.Wniosek osoby zainteresowanej i odpowiedni załącznik w zależności od rodzaju wykonywanej praktyki.

Wniosek o wpis
Pobierz pdf

Załącznik do wniosku o wpis -nr I – dotyczy zamiaru wykonywania praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach umowy kontraktowej
Pobierz plik

Załącznik do wniosku o wpis – nr II – dotyczy zamiaru wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania czyli tzw. świadczenia w domu pacjenta
Pobierz plik

Załącznik do wniosku o wpis – nr III – dotyczy zamiaru wykonywania praktyki w gabinecie czyli otwarcia własnego gabinetu
Pobierz pdf

2. Umowa podpisana z firmą ubezpieczeniową dotycząca obowiązkowego OC indywidualnej praktyki – kserokopia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

3. Zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej -CEIDG.

4.Potwierdzenie o wniesieniu opłaty za wpis do rejestru (98zł)

5. Zaświadczenie  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

6. Kserokopia dowodu osobistego

7.Poświadczenie braku przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat (zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwa pracy)

8.Zaświadczenie o opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych (ostatnie pięć lat).

Wypełnione dokumenty  należy złożyć osobiście ,wysłać drogą pocztową bądź e-mailem.

Po dokonaniu przez Izbę procedury wpisu, zaświadczenie o wpisie do w/w rejestru  wyślemy Państwu na podany  we wniosku adres e-mail .

Wnioski można także pobrać i wypełnić na miejscu:

Biuro PWZ
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl 

Pn-Śr 8.30-15.30
Czw 8.30-16.30
Pt – nieczynne

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)!  Dotyczy Pielęgniarek i Położnych, które prowadzą indywidualną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania.

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r. Wypełniony formularz wraz z oświadczeniem i wysłać pod niżej zamieszczony adres:

Wydział Weryfikacji Opłat
Departament Opłat Środowiskowych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. (22) 59-79-322 fax: (22) 59-79-629

wzór oświadczenia

wzór formularza rejestrowy

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

Aktualizacja danych

Jeśli chcecie Państwo dokonać aktualizacji danych praktyki już wpisanej do RPWDL zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Aktualizacji należy dokonać jeśli np. następuje zmiana danych osobowych lub teleadresowych   wnioskodawcy, zmiana rodzaju praktyki, zmiana bądź dodanie kolejnego podmiotu leczniczego.

W takich sytuacjach składamy:

  • wniosek + ew. stosowny załącznik
  • dokument potwierdzający zaistniałą zmianę (w miarę takiej potrzeby)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za aktualizację wpisu  – 49zł

Wpis indywidualna praktyka

Indywidualna praktyka w miejscu wezwania

Indywidualna praktyka w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Indywidualna praktyka w gabinecie

Jeśli po dokonaniu procedury aktualizacji, zmianie ulegnie treść wystawionego poprzednio zaświadczenia o wpisie, wyślemy go Państwu ponownie na podany we wniosku  adres e-mail.

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście ,wysłać drogą pocztową bądź e-mailem.

Wnioski można także pobrać i wypełnić na miejscu:

Biuro PWZ
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl 

Pn-Śr 8.30-15.30
Czw 8.30-16.30
Pt – nieczynne

Zawieszenie indywidualnej praktyki w  Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

W takiej sytuacji składamy  wniosek o zawieszenie indywidualnej praktyki w RPWDL

Pobierz pdf

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście ,wysłać drogą pocztową bądź e-mailem.

Wnioski można także pobrać i wypełnić na miejscu:

Biuro PWZ
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl 

Pn-Śr 8.30-15.30
Czw 8.30-16.30
Pt – nieczynne

Wykreślenie  indywidualnej praktyki z RPWDL

W takiej sytuacji składamy wniosek o wykreślenie  indywidualnej praktyki z Rejestru.

Pobierz pdf

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście ,wysłać drogą pocztową bądź e-mailem 

Wnioski można także pobrać i wypełnić na miejscu:

Biuro PWZ
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl 

Pn-Śr 8.30-15.30
Czw 8.30-16.30
Pt – nieczynne