Dokumenty składamy osobiście:

  1. prawo wykonywania zawodu – oryginał ( dokonujemy adnotacji o zmianie nazwiska w PWZ)
  2. dowód osobisty lub odpis aktu  małżeństwa – kopia i oryginał do wglądu
  3. arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny
    Pobierz pdf