Dnia 22.11.2017r. miała miejsce wizyta Pani Elżbiety Madajczyk w Szpitalu im. Świętej Rodziny. Po krótkim, wstępnym spotkaniu z Dyrekcją oraz przedstawicielkami pielęgniarek i położnych, Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wraz z Panią Zofią Żurańską – Naczelną Pielęgniarką udały na teren placówki. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny koncentruje się na świadczeniu kobietom profesjonalnych usług medycznych zarówno w warunkach ambulatoryjnych, w Poradniach: Ginekologiczno- Położniczej, Neonatologicznej, Onkologicznej, Psychologicznej, Rehabilitacyjnej oraz Laktacyjnej, jak również w Oddziałach: Położnictwa, Neonatologii, Pediatrii, Ginekologii, Chirurgii Onkologicznej, Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnym. Prowadzona jest również Szkoła Rodzenia oraz Regionalny Bank Mleka Kobiecego.

W trakcie wizyty Pani Przewodnicząca miała możliwość dokonania oceny warunków pracy koleżanek pielęgniarek i położnych. Przeprowadziła wiele rozmów na poszczególnych stanowiskach pracy. Również rozmów dotyczących adaptacji zawodowej młodych koleżanek w środowisku pracy. Zachęcała, aby koleżanki proponowały, czym samorząd w ich imieniu powinien się zajmować. Przewodnicząca zachęcała również  do bieżącego korzystania ze strony internetowej WOIPiP, na której umieszczane są wszystkie ważne dla środowiska informacje.

Wizytę w placówce zakończyło spotkanie z Dyrekcją, w trakcie którego została omówiona aktualna sytuacja finansowa placówki, plany inwestycyjne na następne lata oraz plany szkoleniowe.