Cyklicznie, od kilku lat organizowane są przez kadrę zarządzającą Grupy LuxMed spotkania całego środowiska pielęgniarskiego  zatrudnionego w placówkach tego pracodawcy. Na tegoroczne spotkanie została zaproszona mgr Elżbieta Madajczyk – Przewodnicząca Okręgowej Rady WOIPiP.