Dnia 15.12.2017r. Pan Paweł Dorosz-Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy uroczyście otworzył nową przychodnię zlokalizowaną przy ul. Coopera 5 w Warszawie. Realizacja inwestycji trwała dwa lata. Środki na jej realizację w kwocie ok 20 mln zł pochodziły z budżetu miasta st. Warszawy. Jest to nowoczesny obiekt, w którym realizowane będą świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych oraz dzieci, w  poradniach: leczenia bólu, diagnostyki onkologicznej i gastroenterologicznej, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz w pracowniach: endoskopii i usg.

Pacjenci tej rozwijającej się dzielnicy zyskali łatwiejszy dostęp do świadczeń realizowanych w doskonałych warunkach . Pracownicy zyskali przyjazne miejsce pracy .

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta oraz gminy.  Samorząd zawodowy Pielęgniarek i Położnych reprezentowały Panie Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady oraz Elżbieta Madajczyk- Przewodnicząca Warszawską Okręgową Izby.