Odbyły się spotkania przedstawicieli Okręgowej Rady w osobach:

 • mgr Elżbieta Madajczyk – Przewodniczącej Okręgowej Rady
 • mgr Wiesława Załuska – Skarbnika Okręgowej Rady
 • mgr Ewa Kozłowska – p/o Kierownika Działu Merytorycznego
 • z pełnomocnikami rejonów wyborczych. Podczas spotkań:
 • Pełnomocnicy zostali zobowiązani do przesłania w terminie do 31 grudnia 2016 r. swoich uwag, sugestii do tekstów regulaminów zamieszczonych na stronie internetowej WOIPiP, które należy przesłać na adres e-mail: a.skowerska@woipip.pl
 • Przewodnicząca przekazała informacje dotyczące:
  • działań podjętych w celu realizacji uchwały zjazdu okręgowego, dotyczącej zakupu nowej siedziby izby,
  • spotkań w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Edukacji, w radzie Dialogu Społecznego, Mazowieckim Oddziale NFZ
 • Skarbnik Okręgowej Rady przekazała informacje dotyczące aktualnego stanu budżetu izby
 • P/o Kierownika Działu Merytorycznego:
  • przekazała prośby o przesyłanie, na bieżąco ważnych informacji o zmianach dotyczących  nazw instytucji, nazwisk i tytułów osób zarządzających (szefów placówek, osób odpowiedzialnych za pion pielęgniarski i położniczy)
  • poprosiła również o bieżącą wersyfikacje wniosków (pod kątem opłacania składek i akceptacji pełnomocnika dla tej formy kształcenia) o dofinansowanie do kształcenia podyplomowego składanych przez koleżanki i kolegów z rejonów wyborczych które reprezentują
  • poprosiła też aby w przyszłości, do końca października były przesyłane imienne listy osób, które od nas odeszły. Lista zmarłych będzie odczytywana w pierwszych dniach listopada każdego roku, podczas Mszy Świętej wspominkowej