Pani Elżbieta Madajczyk – Przewodnicząca WOIPiP została delegowana przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowe Izby do negocjowania warunków umów na zadania określone w art.91 ust.1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

W dniu 22.03.2017r. w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 5 w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego rozpoczęto rozmowy dotyczące ustalania zapisów umów dla samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych na przekazanie dotacji ze środków budżetowych i sposobu jej rozliczenia w 2017r.

W spotkaniu ze strony NR wzięły udział: Zofia Małas – Prezes, Danuta Adamek- Skarbnik, a także Elżbieta Madajczyk, Agnieszka Kałużna – członkowie NR. Ministerstwo Zdrowia reprezentowali: Beata Cholewka-Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz Marta Monczyńska i Tomasz Bernaś- Pracownicy Departamentu.