Dnia 05.10.2017r. miało miejsce spotkanie mgr Elżbiety Madajczyk- Przewodniczącej Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z Kadrą Zarządzającą oraz pielęgniarkami Instytutu Onkologii w Warszawie przy ul. Roentgena 5.

W trakcie spotkania omówiono m.in. rolę samorządu zawodowego, jako reprezentanta środowiska, problemy wynikające z wejścia w życie z d.08.06.2017r. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a także stanowisko Min. Zdrowia wyjaśniające wątpliwości związane z realizacją w/w ustawy. Omawiano również aktualne problemy środowiska występujące w placówce. Przewodnicząca zachęcała do bieżącego korzystania ze strony internetowej WOIPiP, na której umieszczane są wszystkie ważne dla środowiska informacje.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.