Dnia 09.11.2017r. w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ul. Nowy Świat 63 odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu zawodowego oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, działających na terenie Województwa Mazowieckiego poświęcone aktualnym problemom środowiska.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Małgorzata Sokulska – Przewodnicząca Okręgowej Rady w Radomiu,
  • Hanna Sposób – Przewodnicząca Okręgowej Rady w Siedlcach,
  • Elżbieta Pleczyńska – Przewodnicząca Okręgowej Rady w Płocku,
  • Małgorzata Tokarska – Przewodnicząca Okręgowej Rady w Ciechanowie,
  • Janusz Grzegorczyk – Przewodniczący Okręgowej Rady w Ostrołęce,
  • Renata Murach – Wiceprzewodnicząca Rady w Ostrołęce,
  • Elżbieta Madajczyk, Ewa Przesławska, Agnieszka Siporska-Sitko, Jacek Wojciechowski- przedstawiciele Okręgowej Rady w Warszawie,
  • Longina Kaczmarska – Przewodnicząca Regionu Mazowsze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Izabella Szczepaniak  – Zastępca Przewodniczącej RM OZZPIP