Uprzejmie informujemy, że w każdy wtorek w godzinach 14-17 w siedzibie Izby udzielane są indywidualne porady prawne członkom Warszawskiej Izby w zakresie kwestii prawnych związanych z przynależnością do samorządu zawodowego oraz z wykonywaniem zawodu.

W przypadku woli zasięgnięcia porady prawnej uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem biura Izby celem umówienia spotkania:

22 826 84 77 lub 22 826 78 08