Materiały pomocnicze do prowadzenia szkoleń dla personelu medycznego kierowanego do pracy z pacjentami chorymi na COVID-19 (w odniesieniu do pkt 3 i 4 jeżeli posiadają Państwo materiały własne o podobnej treści to oczywiście nie ma przeszkód, żeby posługiwać się własnymi materiałami dydaktycznymi)

 


Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 


Pismo skierowane do Posłów RP z dnia 20.10.2020 dot. uwag do planowanych zmian ustawy

 


Interpelacja poselska-w związku z planowaną zmianą zasad wypłacania wynagrodzeń pielęgniarkom i położnym

 


Pismo do Generalnego Dyrektora Służby Więziennej


 

Pismo do Wojewody Mazowieckiego w sprawie administracyjnych decyzji o skierowaniu do pracy

 

Pismo do Ministra Zdrowia dot. zmiany dystrybucji dodatkowych środków na wynagrodzenie

Pismo do Ministra Zdrowia zapewniającego pielęgniarkom i położnym zasiłek chorobowy (kwarantanna)w miesięcznym wymiarze 100%

 


Poparcie kandydatury Pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich

 


Odstąpienie od udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych.

 


Apel do Prezydenta RP

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych


 

Pismo do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości

 


 

 

Przekazujemy informację ze spotkania, które odbyło się 1 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia.


Komunikat ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

30.06.2020

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu.

Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub położnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne.

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/kadra-medyczna1

 


W dniu dzisiejszym 4 czerwca 2020 roku w ramach akcji ,, Kuratorzy sądowi służbie zdrowia” podjętej z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów poprzez Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji ,,Probare’’  zostały przekazane środki finansowe na zakup ok 2500 sztuk fartuchów ochronnych dla pielęgniarek i położnych wykonujących świadczenia w zakresie opieki długoterminowej, paliatywnej, medycyny szkolnej i środowiskowo-rodzinnej. W imieniu Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych składam serdeczne podziękowania za oferowaną pomoc.


Serdeczne gratulacje dla Laureatki XV edycji konkursu (2019) Pielęgniarka Roku

 

Pani MARTY  STRZELBICKIEJ ze Szczecina

za zajęcie 1 miejsca

oraz

dla naszych koleżanek i kolegi:

za wyróżnienie nagrodą specjalną dla Pani MIROSŁAWY MŁYNARCZUK

i finalistów konkursu: Pana TOMASZA PIĄTKA i Pani EDYTY KARPETA

członków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

W imieniu Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych składam serdeczne gratulacje i podziękowania za oferowaną jakość, zaangażowanie  i profesjonalizm w swojej dziedzinie, która ma szczególną wartość w procesie opieki nad pacjentem.

 

 

                             

  Z wyrazami uznania,

W imieniu Okręgowej Rady WOIPiP

   Anna Dudzińska

   Przewodnicząca

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych  dystrybucją pozyskanych środków ochrony osobistej zajmuje się Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Kolejna  tura środków skierowana jest do pielęgniarek rodzinnych, pielęgniarskiej opieki długoterminowej , domowej opieki paliatywno-hospicyjnej, praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych, pielęgniarek medycyny szkolnej.

Otrzymaliśmy : 1233  opakowań rękawiczek, 2996 opakowań maseczek trójwarstwowych, 2400 sztuk przyłbic i 375 sztuk płynu dezynfekcyjnego rąk –           TRISEPT 5 L. Dokumentacja odebranego i wydanego towaru znajduje się w biurze WOIPiP.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w dostarczeniu środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych.

Anna Dudzińska
Przewodnicząca


Hejt STOP!

Stop epidemii przemocy i rozwoju wirusa hejtu wobec pielęgniarek i położnych.

Wirus hejtu wobec pielęgniarek i położnych zaraża ludzi doprowadzając do zachowań,  które umożliwia mu możliwość replikacji i rozmnażania się i tym samym prowadząc do przemocy. https://tiny.pl/7g6wh

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

 

Kampania społeczna zorganizowana przez Instytut Systemu Ochrony Zdrowia https://tiny.pl/7g6wh

 

Pozostaje do dyspozycji.

 

Z wyrazami szacunku i poważania,

 

mgr Sławomir Jagieła, MBA
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
 +48 511424 424
 s.jagiela@vizja.pl
 www.vizja.pl | www.ufm.vizja.pl

 

SPRZECIW wobec propozycji rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej-polegających na wprowadzeniu tzw.„wspólnej deklaracji”wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ przez lekarza POZ, pielęgniarkę POZ oraz położną POZ.


Życzenia z okazji Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i dnia Położnej:

 

 

 


Życzenia od Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pawła Rabieja  

 

Życzenia od Wojewody Mazowieckiego

Życzenia od ks. Arkadiusza Zawistowskiego Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia dla Położnych

Życzenia od ks. Arkadiusza Zawistowskiego Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia dla Pielęgniarek 

 

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej OIPIP w Rzeszowie

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej OIPIP w Koszalinie

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych składa firma INTERMEN Piotr Kaczmarczyk

Życzenia od InterPolska

Życzenia od Solpharm

Życzenia od Platinium Residence

 


Pismo WOIPiP do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów

 

Odpowiedź Minister  J.Szczurek-Żelazko do WOIPIP


USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZAKRESIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19- dotyczy wynagrodzenia w czasie kwarantanny (zasiłek chorobowy)

COVID-19 – Chorobą zawodową

Choroba zawodowa- odpowiedź MZ do NIPIP

Choroba zawodowa – odpowiedź MZ do Naczelnej Rady Lekarskiej


TESTY PUNKTY POBRAŃ W WARSZAWIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne, Położni

w dobie panującej pandemii koronawirusa, przy ograniczeniach dostępu do wykonania testów dla personelu medycznego na obecność koronawirusa Sars-C0V-2 poza szpitalami, z uwagi na fakt, iż medycy są grupą podwyższonego ryzyka zachorowania na Covid-19, w imieniu Pani Anny Dudzińskiej Przewodniczącej WOIPiP uprzejmie informujemy, iż personel medyczny, w przypadku podejrzenia o kontakt z osobą pozytywną, zakażoną SARS-CoV-2  ma możliwość wykonania bezpłatnego badania w ramach uruchomionego” przez Laboratoria medyczne Grupy DIAGNOSTYKA

programu „BADAMY-WSPIERAMY”.

Testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla medyków są pobierane w specjalnie przygotowanym Punkcie Pobrań typu „Drive&Go-Thru” w Warszawie:

–  przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (w pobliżu Ratusza Dzielnicy Ursynów)

Badania można wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, okazując dokument Prawa Wykonywania Zawodu.

DIAGNOSTYKA zadeklarowała pierwszeństwo Medykom w wykonywaniu testu

 

https://diag.pl/lekarz/badamy-wspieramy-darmowe-testy-na-covid-19-dla-medykow/

Informacja z dnia 30.04.2020

W związku z wpływającymi do WOIPiP sygnałami o odmowie wykonania bezpłatnych badań koleżankom pracującym w POZ, pragniemy potwierdzić, że pielęgniarki i położne są uprawnione do skorzystania z bezpłatnych badań w kierunku COVID-19, wykonywanych przez Grupę Diagnostyka w ramach programu Badamy-Wspieramy.

Dotyczy to wszystkich pielęgniarek i położnych, niezależnie od tego czy pracują w POZ-tach czy w szpitalach. Jedynym warunkiem jest okazanie dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.

Jednocześnie w przypadku wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji, można skorzystać z pomocy telefonicznej DIAGNOSTYKI w Warszawie: tel. 663 697 977.

Wszelkie informacje dotyczące bezpłatnych badań dla medyków zamieszczone są też na stronie internetowej: https://diag.pl/pacjent/koronawirus/akcja-badamy-wspieramy-medykow/

Potwierdzamy, że w Warszawie mobilne punkty pobrań zlokalizowane są:

  • przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (przy Ratuszu Dz. Ursynów)

oraz

  • na terenie CH Westfield ARKADIA, przy Al. Jana Pawła II 82 (parking na poziomie -2).

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Jednocześnie DIAGNOSTYKA przeprasza za zamieszanie, jakie mogła wywołać nieprecyzyjna informacja jednego z ich pracowników. 

Przewodnicząca WOIPiP

Anna Dudzińska

 


 


Pismo w sprawie nowelizacji ustawy– do Premiera RP

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Pani Przewodniczącej WOIPiP

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Pana  Łukasza Schreibera Ministera- członka Rady Ministrów

Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Pani Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości

 


Pismo Wojewody Mazowieckiego  do Pani Przewodniczącej Anny Dudzińskiej

Pismo do Wojewody Mazowieckiegowo


Pismo do Wojewody Mazowieckiego

Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego

Apel Wojewody Mazowieckiego do Pielęgniarek i Położnych

Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego


Pismo do Prezydenta m. st. Warszawy

Pismo do Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawa

Odpowiedź Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy

 Załącznik


Aktualne Akty Prawne

dalszy ciąg:

Monitoring aktów prawnych

 

Akty Prawne

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 567) – zmiany niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

Art 15. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r

 

Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19.


Pismo od Ministerstwa Zdrowia


 

Pismo do Medicover Sp. z o.o. w sprawie planowanych obniżek wynagrodzenia

Odpowiedź od Medicover Sp. z o.o.


APELE

Apel Pani Minister Józefy Szczurek-Żelazko

 

Apel o możliwość wsparcia finansowego w kontekście wynajmu mieszkania dla medyka

 

APEL DO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY O WSPARCIE ZAWODOWE PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSWiA

Drogie Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Pielęgniarze

wychodząc naprzeciw prośbie skierowanej przez Zespół Naczelnej Pielęgniarki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie o wsparcie i pomoc w uzupełnieniu brakującego personelu pielęgniarskiego do pracy w oddziałach szpitalnych tejże placówki, zwracamy się do Państwa z apelem o wyjście naprzeciw potrzebom szpitala i podjęcie czynności zawodowych w opiece nad pacjentami przebywającymi na obserwacji i chorującymi na COVID-19.

Wszystkie koleżanki i koledzy, którzy mogliby od zaraz wspomóc kadrę pielęgniarską w/w placówki proszone są o kontakt z Naczelną Pielęgniarką CSK MSWiA mgr Alicją Jakubowską pod numerem tel. 22 508 10 27.

 

 

 

APEL DO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY O WSPARCIE ZAWODOWE PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM PRZY UL. BOBROWIECKIEJ 9 W WARSZAWIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Pielęgniarze

wychodząc naprzeciw wezwaniu do wsparcia i pomocy naszej koleżance- będącej jednocześnie pielęgniarką i dyrektorem placówki, w której odnotowano ognisko zakażenia koronawirusem, mającej pod swoją opieką 50 pacjentów, z czego 19 osób ma stwierdzony koronawirus dodatni, gdzie część pielęgniarek i opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie odmówiła wykonywania pracy, a część przebywa na kwarantannie, zwracamy się do Was z APELEM o wsparcie placówki i pomoc w zaistniałej niezmiernie trudnej sytuacji.

Wszystkie koleżanki które mogłyby od zaraz zastąpić pielęgniarki sprawujące tam już heroiczną opiekę ponad 180 godzinnej nieprzerwanie trwającej zmiany, proszone są o kontakt z Dyrektor Zakładu Dorotą Kotowską  tel. 692-297-274 lub 22 559-4-31.


Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Komunikat z Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie obsługi pielęgniarek i Położnych w aptekach poza kolejnością


Drogie Koleżanki i Koledzy,
Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne

Czas epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, w jakim znaleźliśmy się w aktualnym, szczególnym momencie naszego życia, staje się czasem wyjątkowej próby i wyzwaniem dla naszych zawodów – pielęgniarki i położnej.
To czas, w którym społeczeństwo przyznało Wam, Drogie Koleżanki i Koledzy pracujący dziś, w zaistniałej trudnej sytuacji epidemiologicznego zagrożenia, z narażeniem własnego zdrowia i życia bezpośrednio przy chorym wymagającym Waszej opieki, szczególną rolę i odpowiedzialność. Przekazuję Wam ogromne słowa uznania za odwagę i pracę w walce o zdrowie i życie pacjentów. Wierzę, że społeczeństwo polskie doceni ten trud, i wyrazi uznanie dla profesjonalizmu wykonywanej Waszej pracy oraz pozostałych zawodów medycznych. Mam nadzieję, że już nigdy nie usłyszymy słów pt. ,,znowu strajkują’’, ,,ciągle chcą więcej pieniędzy’’, ,,nic nie robią, tylko piją kawę’’.
Zakażenia koronawirusem występują niemalże na całym świecie, ale to pielęgniarki i położne każdego dnia walczą z tą pandemią narażając swoje zdrowie i życie.
Ta walka to największe wyzwanie ostatnich lat.
Mając na uwadze Wasze zaangażowanie i oddanie, w imieniu własnym oraz Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych składam Wam wielkie podziękowania za Waszą ogromną odpowiedzialność, za sposób zaopiekowania się chorymi, za misję jaką przyszło Wam pełnić w dzisiejszych niełatwych dla wszystkich okolicznościach zagrożonego życia. Wspaniale realizujecie swoje zadania. Przyjmijcie nasze podziękowania i wyrazy głębokiego szacunku.

W imieniu Okręgowej Rady
Anna Dudzińska
Przewodnicząca

 

 

Szanowni Państwo,

 

Powstańcy Warszawy – żołnierze i sanitariuszki – przekazali podziękowania dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych- list dotyczący walki z epidemią koronawirusa.

 Podziękowania

 

NASZE ŚWIĘTO

W dniu 7 kwietnia , w rocznicę powstania WHO, począwszy od 1950 roku, obchodzimy
ustanowione podczas Pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Zdrowia
święto pracowników ochrony zdrowia. W tym roku obchodzimy je w szczególny sposób,
nękani pandemią koronowirusa. Jednak pomimo to dajemy z siebie wszystko co jest potrzebne,

by nieść pomoc naszym pacjentom.

Dlatego życzymy WSZYSTKIM PRACOWNIKOM OCHRONY ZDROWIA pielęgniarkom,
położnym, lekarzom, ratownikom, laborantom, sanitariuszom i salowym dużo zdrowia,
cierpliwości w wypełnianiu swoich obowiązków, odporności fizycznej i psychicznej oraz

spokojnie spędzonych świąt wielkanocnych.
W imieniu Okręgowej Rady

Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca Anna Dudzińska