Szanowni Państwo,

W załączeniu  pismo Wiceprezes NRPiP wraz z projektem komunikatu oraz komunikatem CKPPiP w sprawie elektronicznych Kart Kształcenia uczestników szkoleń specjalizacyjnych.

Pismo do Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych od Organizatora kształcenia firmy Interrete Sp. z o.o.

załącznik

Komunikat z 18 października 2018 w sprawie Elektronicznych Kart Kształcenia uczestników szkoleń specjalizacyjnych

 

PROJEKT

KOMUNIKAT skierowany do Pielęgniarek i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4.

Uprzejmie informujemy, że należy zgłosić się do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której są Państwo członkiem w celu przekazania na piśmie informacji dotyczącej:

– daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa, posiadania karty specjalizacji w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej, złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Powyższe informacje pozwolą na rozpoznanie skali problemu jak również umożliwią podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 4 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016r. 1761).