W dn. 10.11.2017r. uroczyście otworzono nową Klinikę Ginekologii i Położnictwa usytuowaną w budynku B Instytutu Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka 17a w Warszawie. Placówka jest szpitalem, który charakteryzuje kompleksowe, wielodyscyplinarne podejście do zagadnień opieki nad kobietą i dzieckiem w trakcie ciąży i po narodzinach.

W otwieranej Klinice zaplanowanych jest 40 łóżek dla pacjentek. W ramach realizacji inwestycji  zakupiono łóżka porodowe, stoły operacyjne. Wybudowano także antyseptyczną salę w szkle, w której wyeliminowane jest ryzyko zakażenia.

Uczestnikami uroczystości byli m.in. Pani Józefa Szczurek-Żelazko- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele administracji rządowej, dyrektorzy placówek medycznych. Na zaproszenie Dyrekcji placówki Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych reprezentowała Elżbieta Madajczyk- Przewodnicząca.