Zapraszamy do zapoznania się z pismem NIPiP w sprawie opinii dotyczącej podawania w warunkach domowych produktów leczniczych zakwalifikowanych do kategorii dostępności – Lz (Lecznictwo zamknięte) oraz odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia.

Zapytanie NIPIP

Opinia MZ