11.04.2021 zmiany w Aktach prawnych oraz obwieszczenia i komunikaty

 

Akty Prawne 04.08.2021

 

Akty Prawne 12.02.2021

 

Akty prawne 15.03.2021

 

Akty prawne z 21.10.2020

Z dniem dzisiejszym weszła w życie ustawa o kadrach: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2401 (omówienie w tabeli w załączeniu).

 

Sejm, Senat, Prezydent – bez zmian.

 

Opublikowano:

 

-projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341811/katalog/12752842#12752842

 

Projekt został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

-projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341800

 

Projekt został skierowany do konsultacji w tym do NRPiP z terminem na przesłanie stanowiska do 7.01.2021 r.