Czas epidemii, czas koronawirusa, mimo to uruchamiamy kolejny projekt badawczy.

Jeżeli zechcą Państwo przyczynić się do naukowego wyjaśnienia zjawiska obciążeń psychicznych w zawodzie pielęgniarki, uprzejmie prosimy o wypełnienie tej anonimowej ankiety. Ankieta dedykowana jest do aktywnych zawodowo pielęgniarek z terenu całej Polski.

Kwestionariusz ankiety dostępny pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlpcXMfYwrtSzg9w1VjQmzsGzXIGq7mB4seUm2jrHCp40ycQ/viewform?usp=sf_link