Tego dnia miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w działaniu samorządu, podczas którego Delegaci podejmowali uchwały dotyczące funkcjonowania WOIPiP w bieżącym roku.

Po rozpoczęciu obrad przez mgr Elżbietę Madajczyk- Przewodniczącą Izby został odczytany list skierowany do Delegatów Zjazdu przez Panią Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniareki Położnych.

Prezydium Zjazdu pracowało w następującym składzie: Elżbieta Madajczyk- Przewodnicząca Zajazdu, Dorota Karpacka- Wiceprzewodnicząca Zjazdu, Jacek Wojciechowski- Sekretarz Zjazdu, Małgorzata Lipińska- Członek Prezydium Zjazdu.

W Komisjach zjazdowych pracowały Koleżanki:

 • Elżbieta Dróżdż- Kubicka, Marta Myszorek- Komisja Skrutacyjna,
 • Urszula Czyżykowska, Magdalena Osiak- Komisja Mandatowa:
 • Beata Grygier, Iwona Nastkiewicz, Wiesława Załuska- Komisja Uchwał i Wniosków wspomagana przez Panów Mecenasów: Michała Suszyńskiego, Piotra Więcławskiego.

W trakcie obrad przyjęto: Regulamin Okręgowego Zjazdu WOIPiP, sprawozdania z działalności Okręgowej Rady, Skarbnika, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Podjęto uchwały m.in. w sprawach:

 • przyjęcia sprawozdań organów WOIPiP,
 • przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania planu budżetu WOIPiP za rok 2016 i podziału
 • zysku za 2016r.,  
 • przyjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej,
 • zatwierdzenia planu budżetu na 2017r.
 • regulaminu pomocy socjalnej,
 • dofinansowania kształcenia podyplomowego członków WOIPiP,
 • regulaminu działania Okręgowej Rady,
 • statutu WOIPiP

Pani Przewodnicząca Elżbieta Madajczyk zamykając Zjazd podziękowała wszystkim osobom pracującym zarówno w Prezydium Zjazdu, Komisjach, a także wszystkim pracownikom Biura Izby za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu Zjazdu.

List Prezes Małas