SZPZLO  Warszawa Praga Południe przy ul. Krypskiej 39  zatrudni do pracy w Sekcji Promocji Zdrowia Pielęgniarkę/Pielęgniarza lub Położną  na stanowisko specjalisty.

 

Wymagania:

 

– Wykształcenie wyższe II ° (kierunek magister pielęgniarstwa lub położnictwa)

– Czynne prawo wykonywania zawodu

– Ukończone (ewentualnie w trakcie nauki)  kursy i szkolenia związane z promocją

zdrowia i edukacja zdrowotną

– Preferowane ukończone lub w trakcie nauki studia podyplomowe w zakresie  promocji

zdrowia i edukacji  zdrowotnej

– Doświadczenie zawodowe w zakresie  przygotowania i realizacji programów promocji

zdrowia, mile widziane doświadczenie  pedagogiczne

– Umiejętność obsługi komputera

– Umiejętność pracy w zespole

– Rzetelność, sumienność i uczciwość

 

Oferujemy:

 

– Stabilne zatrudnienie w przyjaznej atmosferze

– Zatrudnienie w formie umowy o pracę

– Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji

– Świadczenia socjalne

 

Wymagane dokumenty:

 

–    List motywacyjny oraz CV podpisane czytelnym, własnoręcznym podpisem.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

 

  • sekretariatem Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 22 813 30 51

lub email: sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl

lub z Sekcją Promocji Zdrowia tel. 22 810-30-52

lub email: bpawlowska@szpzlo.praga-pld.pl

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:  sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.