Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa zatrudni: Kierownika Centralnej Sterylizatorni

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 3 lata pracy w zawodzie lub
  • wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 6 lat pracy w zawodzie
  • znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office
  • umiejętność pracy w zespole

Oferty  z CV prosimy kierować na adres: ewasilewska@szpitalpraski.pl

 

 

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa zatrudni: pielęgniarki/arzy w oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii. Wymagania: tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza, aktualne prawo wykonywania zawodu. Forma zatrudnienia: do uzgodnienia. Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail.:ewasilewska@szpitalpraski.pl.