Pielęgniarki / Pielęgniarze

Miejsce pracy: Dziekanów Leśny, Oddziały Pediatryczne

Główne zadania:

  • Sprawowanie bezpośredniej opieki nad pacjentami przebywającymi w Oddziale Pediatrii,
  • Realizacja kompleksowych świadczeń pielęgniarskich w oparciu o aktualną wiedzę i kwalifikacje.

Oczekujemy:

  • Wykształcenia min średnie pielęgniarskie,
  • Mile widziane doświadczenia w pracy z dziećmi.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na postawie umowy o pracę,
  • Pracę w zespole profesjonalistów,
  • Możliwość rozwoju zawodowego,
  • Nowo otwarty, nowoczesny Oddział Pediatrii,
  • Lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 31.07.2019 r.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@szpitaldziekanow.pl

Kontakt: Dział Zarządzania Kadrami, tel. 22 76 57 107

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Inne informacje:

Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Przesyłając dokumenty aplikacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem iod@szpitaldziekanow.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Działu Zarządzania Kadrami, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@szpitaldziekanow.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@szpitaldziekanow.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.