Najciekawsze konferencje – zaproszenia, relacje

Wiesz o ciekawym wydarzeniu, chcesz aby Twoja konferencja znalazła się tutaj? Napisz do nas: woipip@woipip.pl

BEZPŁATNE SPOTKANIE EDUKACYJNE  DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

dnia  27.06.2018r godz. 13.00 – 16.30

miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa Śródmieście, ul.Polna 7A, sala konferencyjna I p.

ZAPRASZAMY!

zaproszenie

Konferencja: Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym zaprasza na Konferencję poświęconą liderom pielęgniarstwa. Konferencja pt. ,,Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym’’ odbędzie się dnia 29 maja 2018 r. w Warszawie w Centrum Dydaktycznym WUM.

Podczas Konferencji przedstawiony zostanie dorobek niezwykłych pielęgniarek w obszarze organizacji opieki nad przewlekle chorym w tym Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej oraz Śp. Senator Janiny Fetlińskiej, a w szczególności propozycje nowych rozwiązań w zakresie roli pielęgniarki w koordynacji opieki nad pacjentem przewlekle chorym.

Szczegółowe informacje oraz program Konferencji znajdują się na stronie PTP

http://www.ptp.na1.pl/pliki/Konferencje/Konferencja_29_05_2018_Warszawa.pdf

http://www.ptp.na1.pl/pliki/Konferencje/Karta_uczestnictwa29052018.pdf

Program konferencji

Karta uczestnictwa

Konferencja „Stop odleżynom-profilaktyka i leczenie odleżyn”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy zainteresowane Pielęgniarki i Położne, które chcą poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.

Termin konferencji : 22 maja 2018 r,  Warszawa  -szczegółowe informacje w zaproszeniu (miejsce, agenda, czas , potwierdzenie uczestnictwa).

Uczestnictwo jest bezpłatne .

zaproszenie na konferencję

 

Warsztaty dla Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dla pielęgniarek i położnych, w imieniu prof. Walerii Hryniewicz Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej udostepniamy poniżej informację na temat organizowanych w maju b.r. warsztatów  w ramach programu polityki zdrowotnej pn.”Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020″.

1.” Racjonalna antybiotykoterapia w praktyce ambulatoryjnej” – Warsztaty dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym oraz pielęgniarek i położnych na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostyki i profilaktyki zakażeń.  Warsztaty odbędą się  w dniu 15 maja b.r. w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Rejestracja uczestników warsztatów prowadzona jest na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, link do rejestracji   http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/WarsztatowWarszawa15052018.pdf

 1. „Racjonalna antybiotykoterapia – problemy i jak je rozwiązać” – Warsztaty dla specjalistów w ochronie zdrowia, innych niż lekarze, w tym pielęgniarek w zakresie zasad racjonalnej antybiotykoterapii. Warsztaty odbędą się w dniu 09 maja b.r. Pałac Staszica, Warszawa. Rejestracja uczestników warsztatów prowadzona jest na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków,  link do rejestracji http://www.antybiotyki.edu.pl/ppsx2.php

Udział w warsztatach jest bezpłatny. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.

XVI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Żywienie enteralne i parenteralne ”

Zapraszam do udziału w XVI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. „Żywienie enteralne i parenteralne ” , która odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. w godzinach 900 ÷ 1400  w Domu Lekarza, przy ul. Grażyńskiego 49  w Katowicach. Konferencja jest organizowana pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 22.06.2018 roku (ze względu na duże zainteresowanie konferencją do wyczerpania wolnych miejsc) na adres:

Iwona Woźniak

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice z dopiskiem „Konferencja Żywienie ”

Lista osób zakwalifikowanych na konferencję będzie zamieszczona na stronie internetowej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Informacji udziela:

Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 16 79 lub kom. 603 111 952

Program

karta zgłoszenia

I Konferencja z cyklu „Oswoić raka”

Szanowni Państwo,

Polski Komitet Zwalczania Raka oraz Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych serdecznie zapraszają na I Konferencję z cyklu „Oswoić raka”, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018r. w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 1/3 II p. w godz. 11.00- 15.00.

Konferencja skierowana jest do pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych bezpośrednio sprawujących opiekę i pielęgnację przy łóżku pacjenta onkologicznego.

Konferencja jest bezpłatna dla członków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, a zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: merytoryczny@woipip.pl do dnia 20.04.2018r. z dopiskiem w tytule: „Oswoić raka”. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

program 

Akademia Umiejętności Nowoczesnej Położnej

Szanowni Państwo,

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnym szkoleniu z cyklu „Akademia Umiejętności Nowoczesnej Położnej” 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) w Warszawie, Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Zapraszamy do wysłuchania interesujących wykładów i zapoznania się z najnowszymi standardami opieki prenatalnej.

Podczas szkolenie odbędą się warsztaty: EMOLIUM „Prawidłowa pielęgnacja skóry niemowląt i dzieci (również przy AZS) w odniesieniu do produktów marki Emolium” , OLEOFARM „Zdrowe tłuszcze – OMEGA3, dieta dla kobiety w ciąży.”

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do dnia 30 marca 2018 r.

Zapraszamy do rejestracji przez stronę www.akademiapoloznej.pl

Program 

Potwierdzenie uczestnictwa

Konferencja: Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania

Szanowni Państwo

            W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych serdecznie zapraszam na V Ogólnopolską Konferencję Naukową  „Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania” w dniach 18-19.06.2018r w Ostródzie. Szczegółowy informacje o  konferencji oraz zasady rejestracji znajdują się na stronie   www.pspp.eu

Tematyka wykładów obejmuje dziecko od dnia narodzin do pełnoletności, od pobytu w szpitalu do środowiska domowego i nauczania. Dodatkowo w tym roku będzie możliwość skorzystania z warsztatów obsługi implantowanego portu  naczyniowego. Gościem specjalnym  Konferencji będzie Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego  Pani mgr Izabela Kucharska , która  przybliży nam temat szczepień ochronnych u dzieci. SERDECZNIE ZAPRASZAMY Ostróda 18-19 czerwca 2018

Dróżdż-Kubicka Prezes PSPP

Konferencja: Współczesne problemy zdrowotne kobiet -rola pielęgniarki i położnej-16-17 czerwca 2018 r

Komisja d/s Położnych działająca przy WOIPiP wraz z Zakładem Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej, Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza położne i pielęgniarki na konferencję „Współczesne problemy zdrowotne kobiet -rola pielęgniarki i położnej” pod honorowym patronatem Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniach 16 – 17.06.2018r.

Miejsce konferencji: Hotel Rewita Rynia ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi

Tel. do kontaktu  Teresa Wójcik 503841885, Grażyna Sarna  503944506

Dla członków opłacających składki na samorząd – finansowanie konferencji przez WOIPiP. Wniosek o dofinansowanie do konferencji należy złożyć w Dziale merytorycznym WOIPiP, Warszawa    ul. Nowy Świat 63 – do dnia 25.05.2018r. (ilość miejsc ograniczona)

Zaproszenia konferencja RYNIA

karta zgłoszenia

Konferencja : Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie-18 kwietnia 2018 r

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację o konferencji Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie organizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 18 kwietnia 2018 r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu .

Rejestracji na konferencję można dokonać pod adresem:

http://nipip.pl/zabezpieczenie-mieszkancow-domow-pomocy-spolecznej-swiadczenia-pielegniarskie-ogolnopolska-konferencja-18-kwietnia-2018-r-warszawa/

konferencja-harmonogram i informacje

Konferencja: Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece- czy jest przestrzegany?

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić na bezpłatną konferencję organizowaną przez Fundację Opieki Okołoporodowej pod nazwą „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece- czy jest przestrzegany?”. Konferencja została zaplanowana na 8 grudnia 2017r. Uczestnikami konferencji będzie 120 osób, którzy: kierują podmiotami leczniczymi, sprawują opiekę nad kobietami w okresie ciąży, porodu, połogu i nad małymi dziećmi: kierowników placówek, lekarzy, położnych, pielęgniarek i wszystkich zawodów medycznych. W konferencji mogą również uczestniczyć studenci. Konferencja finansowana jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Celem konferencji jest Ograniczenie styczności kobiet z promocją pokarmów mlekozastępczych na terenie podmiotów leczniczych i w kontaktach z personelem medycznym poprzez upowszechnianie zasad Międzynarodowego Kodeksu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

Podczas Konferencji wystąpią:

prof. nadzw. dr hab. n. med. Barbara Królak- Olejnik „Mleko kobiece- co nowego?”

lek. med. Urszula Bernatowicz-Łojko  „Bank mleka w zgodzie z Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”

Agata Aleksandrowicz (Hafija.pl)”O kodeksie i o reklamie oraz jej wpływie na konsumentów – czyli rodziców”

mgr położnictwa Iwona Marczak „Pierwsze karmienie w trakcie kontaktu skóra do skóry”

lek. med. Jolanta Nurek „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”

 

Karta Zgłoszenia

Harmonogram

Konferencja: Kobieta, Mężczyzna 65+

Szanowni Państwo,

Zachęcamy wzięcia udziału w Kongresie Medycznym Kobieta, Mężczyzna 65+, który odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w Warszawie, w Hotelu Plaza, przy ul. Łączyny 5. Na Kongresie zaprezentowane będą wytyczne NRPiP w zakresie postępowania pielęgniarskiego w zaburzeniach kontynencji – opracowanego przez zespół ekspertów, za którego pracę odpowiedzialna była Pani Mariola Łodzińska Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, . Organizatorzy Kongresu przewidzieli 60 bezpłatnych miejsc dla 45 Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kobieta, Mężczyzna 65+

Szkolenie: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie dla Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych oraz Pielęgniarek Pediatrycznych

Szanowni Państwo,

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zapraszają na szkolenie: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH , które odbędzie się w Warszawie, 27– 28 listopada 2017 r.

 Miejsce szkolenia: Centrum Okopowa, Warszawa, ul. Okopowa 55

Rozpoczęcie szkolenia:    27 listopada 2017 r. – godz. 10.15

Zakończenie:                           28 listopada 2017 r. – godz. 14.00

 Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne, pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej oraz pielęgniarki pediatryczne. Koszt wyżywienia, materiałów edukacyjnych oraz noclegu z 27 na 28 listopada 2017 r. pokrywa Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona – tylko 70 dlatego o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń (tylko na Karcie zgłoszenia), które należy przesłać na adres e-mail: t.kuziara@nipip.pl

Komunikat , Program i Karta na szkolenie

 Konferencja: Teraz położne! – wyzwania i możliwości dla zawodu

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji organizowanej przez Fundację, pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych :Teraz położne! – wyzwania i możliwości dla zawodu.

Termin i miejsce: Warszawa (Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37; w samym centrum miasta);   15 listopada br. (przyszła środa) w g. 09.30 – 15.00

To ostatnia, szósta w tym roku bezpłatna konferencja z cyklu „Teraz położne!…”. Przez dwa laty (2016,17) organizowany był na terenie całego kraju ten cykl bezpłatnych konferencji dla położnych, pod patronatem NRPiP. Łącznie odbyło się 11 konferencji w 11 miastach Polski. Uczestniczyło w nich ok.1500 osób, głównie położnych. Ostatni przystanek tego cyklu to Warszawa.

Program konferencji 

Konferencja „Prewencja odpowiedzialności zawodowej położnej i pielęgniarki”, zapraszamy!

W imieniu Komisji d/s Położnych działającej przy WOIPiP, zapraszamy serdecznie położne i pielęgniarki Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na konferencję „Prewencja odpowiedzialności zawodowej położnej i pielęgniarki”.

Termin: 2-4.06.2017r.

Miejsce: Hotel 500, ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze (dojazd z Metra Marymont, linia 735)

Cena: 500 zł./os – możliwość finansowania zgodnie z regulaminem  WOIPiP dla członków opłacających składki

W razie pytań:
Teresa Wójcik tel. 503 841 885
Jadwiga Wierzbowska tel. 509 891 463

Zgłoszenia wyłącznie do dnia 8.05.2017r.

Rejestracji należy dokonać: poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej na adres e-mail  merytoryczny@woipip.pl  

Wymagane dokumenty: kartę zgłoszenia i wniosek o dofinansowanie konferencji należy złożyć w Dziale Merytorycznym WOIPiP, ul. Nowy Świat 63 – do dnia 8.05.2017r.

Ilość miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji

Wniosek o dofinansowanie konferencji

Zasady dofinansowania

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy:

 1. Aspekty prawne odpowiedzialności zawodowej położnej i pielęgniarki, dokumentacja medyczna.
 2. Zagrożenia odpowiedzialności zawodowej wynikające z deficytu kadry pielęgniarskiej.
 3. Etyka położnej i pielęgniarki w obliczu zbliżającej się śmierci.
 4. Sposoby na wypalenie zawodowe.
 5. Technologia w oddziałach szpitalnych, odpowiedzialność i kwestie etyczne ze strony położnej i pielęgniarki.
 6. Myśli a słowa – czyli czytanki o komunikacji.
 7. Rozwój sensoryczny dziecka w pierwszym roku życia.
 8. Żywienie dziecka w pierwszym roku życia.
 9. Rola snu w rozwoju dziecka.
 10. Dieta dla kobiety planującej ciążę i w trakcie trwania ciąży.
 11. Trudna ciąża w świetle nowoczesnych możliwości diagnostycznych.
 12. Metody leczenia menopauzy.

Zapraszamy!!!

KONFERENCJA “ROLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBIE DEINSTYTUCJONALIZACJI W OCHRONIE ZDROWIA” 28 LUTEGO 2017 R. WARSZAWA

Źródło: www.nipip.pl