Najciekawsze konferencje – zaproszenia, relacje

Wiesz o ciekawym wydarzeniu, chcesz aby Twoja konferencja znalazła się tutaj? Napisz do nas: woipip@woipip.pl

Konferencja pt. „Pacjent z NTM – leczenie, pielęgnacja i opieka – najnowsze standardy”

Szanowni Państwo

Zapraszamy na konferencję pt. „Pacjent z NTM – leczenie, pielęgnacja i opieka – najnowsze standardy”, którą zorganizowana będzie w Warszawie w dniu 23 listopada 2018

zaproszenie

 

 

WARSZTATY COACHINGOWO – MOTYWACYJNE DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Konferencja odbędzie się 19.10.2018 r. w siedzibie Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS, ul. Górczewska 89, 01 – 401 Warszawa

załącznik

 

Konferencja „Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny”

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. zwracam się z zaproszeniem do poprowadzenia prelekcji podczas konferencji „Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny”. Konferencja zaplanowana jest na 26 października 2018 roku.  Podczas konferencji chciałabym, aby został poruszony temat bloków operacyjnych – nowoczesnych sal, nowoczesnego wyposażenia, bezpieczeństwa na bloku operacyjnym. Chciałabym aby uczestnicy poznali spojrzenie zupełnie dwóch odrębnych organów, które prawdopodobnie mają inne oczekiwania i wymagania.

Ciągły rozwój medycyny ma bezpośredni wpływ na komputeryzację działalności placówek medycznych. Wdrażanie systemów sterowania blokiem operacyjnym, wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia oraz hybrydowej sali operacyjnej to tylko niektóre skutki zmian zachodzących w tej dziedzinie. Celem organizatora jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczenia uczestników i ekspertów oraz możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Byłoby nam niezmiernie miło móc gościć przedstawiciela Państwa szpitala podczas konferencji „Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny”

Zapraszam na stronę konferencji: STRONA KONFERENCJI

Specjalizacje dofinansowane ze środków MZ – VITAL-MED

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nabór na szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Zapraszamy do udziału pielęgniarki/pielęgniarzy, położne/położnych. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku.

załącznik

Oferta szkoleń i kursów dla pielęgniarek i położnych – Pracownię Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów dla pielęgniarek i położnych, prowadzonych przez Pracownię Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych, funkcjonującą w ramach Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

załącznik

VI Małopolska Konferencja dla Położnych „Położna 2018”

Bochnia , 24-25  listopada 2018r

Załącznik

 

I Ogólnopolska Konferencja RODO w Medycynie

„Bezpieczeństwo informacji i procedury RODO” .W dniu 16 listopada 2018 r.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli:

 • Ministerstw i urzędów centralnych
 • Samorządów
 • Uniwersytetów i szkół medycznych
 • Szpitali, klinik, przychodni
 • Aptek
 • Samorządów zawodowych
 • Firm farmaceutycznych

Tematy, które zostaną poruszone na konferencji:

 1. Pierwsze miesiące obowiązywania RODO
 2. Pierwsze doświadczenia w ochronie zdrowia
 3. Paradoksy i sprzeczności oraz powiązania rozporządzenia z innymi ustawami funkcjonującymi w ochronie zdrowia
 4. Tajemnica medyczna a RODO
 5. Dokumentacja medyczna a RODO
 6. Ochrona danych osobowych pacjentów filmowanych na potrzeby szkoleniowei naukowe
 7. Najczęściej popełnianie błędy w podmiotach leczniczych
 8. Monitoring na terenie szpitali, przychodni, aptek i pozostałych jednostek ochrony zdrowia
 9. Udzielanie informacji telefonicznie lub mailowo
 10. Obowiązki Administratora Danych Osobowych w kontekście podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 11. Organ nadzorczy i jego uprawnienia oraz obowiązki

Cena szkolenia: 197 zł/os. (zapewniamy: udział, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa).Szczegółowy informacje dotyczące szkolenia znajdą Państwo na stronie po kliknięciu tutaj. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: kliknij tutaj

XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt „W  rytmie serca”.

Zapraszamy na XIV Konferencję Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt „W  rytmie serca”. Konferencja jest jednodniowa i współorganizowana z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim . Konferencja odbędzie się 4 października 2018 w Warszawie w Instytucie Kardiologii  w Auli Konferencyjnej ul Alpejska 42. Szczegóły na stronie www.konferencja2018.sptm.org.pl

Bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych pediatrycznych

Szkolenie odbędzie się 02.10.2018 r. w Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym „ Jupiter” w Warszawie ul. Towarowa 22.

zaproszenie

Warsztaty NPOA skierowanych do lekarzy i pielęgniarek poz

Szanowni Państwo,

W imieniu Prof. Walerii Hryniewicz zapraszamy do udziału w zorganizowanych przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków Warsztatach dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym oraz pielęgniarek i położnych na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostyki i profilaktyki zakażeń pn.”Racjonalna antybiotykoterapia zakażeń dróg oddechowych w praktyce lekarza POZ”, które odbędą się w Warszawie w dniu 16 października 2018 r. o godzinie 15.00 w Szpitalu Czerniakowskim ul Stępińska 19/25 w Warszawie.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji na temat warsztatów wśród pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. Rejestracja uczestników warsztatów prowadzona jest na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków http://antybiotyki.edu.pl/pdf/warsztaty161018.pdf

Seminarium pt. Alkoholowy zespół płodowy (FAS)

Zapraszamy na seminarium pt. Alkoholowy zespół płodowy (FAS). Wyzwania medyczne, psychologiczne, edukacyjne, ekonomiczne i prawne.

Jest ono współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz współorganizowane przez Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Odbędzie się 12 października w Warszawie. Udział w nim wolny jest od opłat

zaproszenie

plan

Konferencja naukowo – szkoleniowej pt. „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy”

Szanowni Państwo

Konferencja naukowo – szkoleniowej pt. „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy”  oraz warsztaty:

 1. Techniki karmienia chorych z zaburzeniami połykania.
 2. Rodzaje diet i sposoby przygotowywania posiłków dla pacjentów z zaburzeniami połykania.

Konferencja organizowana jest przez Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku, w dniu 12 października 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 A.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji należy przesłać do biura Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku na adres e:mail: oipipprzeworsk@xl.wp.pl

Rehabilitacja okołoporodowa- interdyscyplinarny Kurs certyfikat PTUG

We współpracy z Polskim Towarzystwem Uroginekologicznym ( prezesem dr Szymanowskim i prof. M Jóźwikiem z Olsztyna) organizuję kurs Interdyscyplinarny „rehabilitacja okołoporodowa” dla położnych, lekarzy i fizjoterapeutów. Dotyczy gównie problematyki zapobiegania defektom miednicy mniejszej i nietrzymania moczu . Trzy moduły, dwie weekendowe sesje plus egzamin.

Szczegóły kursu znajduje się na stronie. Lokalizacja Warszawa. 

http://www.cel-kursy.pl/10-kursy-2018/90-rehabilitacja-okoloporodowa

ZARZĄDZANIE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE KLUCZOWYM PROCESEM DLA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ 15-16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. WARSZAWA

http://nipip.pl/zarzadzanie-pielegniarstwie-poloznictwie-kluczowym-procesem-dla-funkcjonowania-systemu-opieki-zdrowotnej-15-16-pazdziernika-2018-r-warszawa/

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP 

uprzejmie informuje, po wakacjach poszerzamy naszą ofertę o nowe formy kształcenia.

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią dla pielęgniarek.

 • Planowany termin realizacji: 21.09. – 21.12.2018 r.
 • Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 1550 zł.

Kurs specjalistyczny Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku dla pielęgniarek.

 • Planowany termin realizacji: 19.10. – 20.12.2018r.
 • Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 650 zł.

Jednocześnie informujemy, że członkowie WOIPiP którzy spełniają wymogi Regulaminu dofinansowania kształcenia podyplomowego Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, nie ponoszą kosztów kursów.Osoby zainteresowane w.w. szkoleniami prosimy o składanie dokumentów w wersji papierowej do Ośrodka.Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP,

Al. W. Reymonta 8, tel./fax:22 633 35 98, mail: szkolenia@woipip.pl

Konferencja : Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie kluczowym procesem dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej

Program

VI edycja konferencji „Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy

W imieniu PZWL Wydawnictwa Lekarskiego i Polskiej Federacji w Diabetologii serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VI edycji konferencji „Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy”, która odbędzie się już 20 października br. w Warszawie.

Kierownikiem Komitetu Naukowego konferencji jest Pani Alicja Szewczyk – Przewodnicząca PFED. Kod rabatowy upoważniający do rejestracji w niższej cenie, czyli  99 zł. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację na wydarzenie za pośrednictwem strony  http://i.pzwl.pl/voucher99/ W pole „kod promocyjny” prosimy wpisać kod C201018.

Szkolenie pielęgniarek i położnych mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS uprzejmie informuje, iż organizuje cykl trzydniowych szkoleń dedykowanych między innymi dla pielęgniarek i położnych,  w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą szkoleń jest Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” z siedzibą w Warszawie.

Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, ul. Leśna 15/17.Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienką i wyżywienie. Uczestnik pokrywa  koszty dojazdu we własnym zakresie. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia na szkolenie wraz z zakresem tematycznym należy pobrać ze strony www.reshumanae.org.pl , zakładka szkolenia.

Zgłoszenie należy wysłać na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą): reshumanae@reshumanae.org.pl  Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, ul. Piękna 64 A, 00-672 Warszawa, tel/fax: 22 626 86 60.

 

I cyklu bezpłatnych warsztatów szkoleniowych dla Położnych

Szanowni Państwo,

Mamy wielką przyjemność, wspólnie z Panią Jeannette Kalytą, zaprosić Państwa do udziału w I cyklu bezpłatnych warsztatów szkoleniowych dla Położnych. Odbędą się one jesienią w 10 miastach Polski.

7 września: Szczecin – Hotel Dana, Aleja Wyzwolenia 50

8 września: Poznań – Hotel Altus, ul. Święty Marcin 40

13 września: Siedlce – Hotel Ibis STYLES, ul. Jana Pawła II 10

14 września: Lublin – Hotel Piano, ul. Jana Pawła II 19

15 września: Rzeszów – Hotel Metropolitan, ul. Juliusza Słowackiego

20 września: Warszawa-Sangate Hotel Airport, Komitetu Obrony Robotników 32

21 września: Kraków – Hotel Campanile, ul. św. Tomasza 34

22 września: Katowice-Hotel Diament Arsenal Palace, ul.Paderewskiego35

28 września: Bydgoszcz – Hotel City, ul. 3 Maja 6

29 września: Gdańsk – Hotel Novotel Gdańsk Centrum, ul. Pszenna 1

Tematyka wykładów i warsztatów zorientowana jest na najnowsze trendy w zakresie pracy położnych,opieki neonatologicznej,zagadnień żywieniowych oraz snu niemowlaków.Gwarantujemy Państwu miłą atmosferę oraz dawkę bezcennej wiedzy. Zainteresowane osoby, prosimy o kliknięcie w poniższy link i rejestrację on line http://www.globpharma.pl/aktualne-trendy-polskiego-poloznictwa-z-jeannette-kalyta/

Możliwa jest również rejestracja telefoniczna pod numerem 514 450 900 UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA ! Dodatkowo dla każdego uczestnika drobny upominek oraz konkurs z nagrodami.

Szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pracowników wykonujących zawód medyczny

Szanowna Pani Prezes,

Krajowe Centrum ds. AIDS uprzejmie informuje, iż organizuje cykl trzydniowych szkoleń dedykowanych między innymi dla pielęgniarek i położnych,  w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS.W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą szkoleń jest Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” z siedzibą w Warszawie.Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, ul. Leśna 15/17.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienką i wyżywienie. Uczestnik pokrywa  koszty dojazdu we własnym zakresie. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia na szkolenie wraz z zakresem tematycznym należy pobrać ze strony www.reshumanae.org.pl , zakładka szkolenia.

Zgłoszenie należy wysłać na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą): reshumanae@reshumanae.org.pl  Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, ul. Piękna 64 A, 00-672 Warszawa, tel/fax: 22 626 86 60.

Szkolenie e-learningowe Suplementacja DHA w okresie karmienia piersią

Polskie Towarzystwo Położnych wydało Rekomendacje w zakresie stosowania kwasu DHA w okresie karmienia piersią. Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Położnych oraz udziału w szkoleniu e-learning Suplementacja DHA w okresie karmienia piersią. Jak w praktyce realizować zalecenia na stronie www.edukacjapacjenta.pl.

Rekomendacja

Zaproszenie na szkolenie elearning Suplementacja w okresie karmienia piersią

II Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii

Szanowni Państwo,

Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu naukowym kierowanym do pielęgniarek operacyjnych pod nazwą:
II Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii
pn. „Innowacyjne metody operacyjne w odniesieniu do powszechnie
i sporadycznie występujących nowotworów”. Wydarzenie to będzie miało miejsce 14 września 2018r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Spotkanie jest organizowane przez Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Zespół Pielęgniarek Operacyjnych OIPiP w Poznaniu przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Instrumentariuszek i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej. Podczas jednodniowej konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych, warsztatach oraz porozmawiać na żywo z zespołem operacyjnym w trakcie bezpośredniej transmisji operacji z Sali operacyjnej.

Serdecznie zapraszamy chętne Koleżanki i Kolegów do przedstawiania swoich doświadczeń w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w onkologii (i nie tylko). Lista prelegentów nie jest jeszcze zamknięta.

Rejestracja na konferencję oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie – www.kpowo.pl

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych „Wywiad i badanie fizykalne”

W ramach projektu „Pielęgniarki i położne na miarę XXI wieku” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, organizujemy kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych „Wywiad i badanie fizykalne”.

Kurs składa się z 5 zjazdów sobotnio-niedzielnych, odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Jupiter” przy ul. Towarowej w dniach 21.07.18 – 29.09.18r. Osobom, które mieszkają powyżej 50 km poza Warszawą, zwracamy koszty dojazdu oraz zapewniamy nocleg. (szczegółowe informacje w załączniku)

Chętnych do wzięcia udziału w kursie, prosimy o jak najszybszą rejestrację w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) – termin zakończenia rekrutacji przypada niestety na dzisiaj. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (po godz.10) pod numerem telefonu: ( 600-800-181 ) bądź pod adresem email: h.dunajska@osb.edu.pl

Plan nauczania

Interdyscyplinarne aspekty opieki u kresu życia

IV Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC odbędzie się w dniach 5–6 października 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności Gdańsku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania są „Interdyscyplinarne aspekty opieki u kresu życia”. W ramach konferencji odbędą się warsztaty oraz wykłady specjalistów z całej Polski poświęcone różnym aspektom codziennej, interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą, zagrażającą życiu.

Informacja

Uprzejmie informuję o organizowaniu przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych konferencji dostępnych pod adresami:

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 15-16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. WARSZAWA

http://nipip.pl/ogolnopolska-konferencja-dla-pielegniarskiej-polozniczej-kadry-zarzadzajacej-15-16-pazdziernika-2018-r-warszawa/

Przesyłam link do informacji o konferencjach

http://nipip.pl/wspolnie-dla-zdrowia-narodowa-debata-o-zdrowiu/

XVI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Żywienie enteralne i parenteralne ”

Zapraszam do udziału w XVI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. „Żywienie enteralne i parenteralne ” , która odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. w godzinach 900 ÷ 1400  w Domu Lekarza, przy ul. Grażyńskiego 49  w Katowicach. Konferencja jest organizowana pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 22.06.2018 roku (ze względu na duże zainteresowanie konferencją do wyczerpania wolnych miejsc) na adres:

Iwona Woźniak

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice z dopiskiem „Konferencja Żywienie ”

Lista osób zakwalifikowanych na konferencję będzie zamieszczona na stronie internetowej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Informacji udziela:

Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 16 79 lub kom. 603 111 952

Program

karta zgłoszenia