W dniu 13.11.2017r. w siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczących Izb poświęcone aktualnym problemom środowiska. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Krystyna Ptok- Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek I Położnych, która przedstawiła stan rozmów dotyczących naszego środowiska prowadzonych w Radzie Dialogu Społecznego.