Okręgowa Rada WOIPiP wspólnie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych i T.U. INTER POLSKA. S.A.zorganizowała konferencję „Prawo a medycyna”, kierowaną do pielęgniarskiej i położniczej kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, z terenu działania naszej izby. Konferencja była podzielona na 2 części:

  • Nowe uprawnienia, nowe roszczenia – aspekty odpowiedzialności prawnej pielęgniarek i położnych; Prawa pacjenta w aspekcie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
  • Prawo pacjenta a odpowiedzialność cywilna; Ekspozycja na patogeny krwiopochodne a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej