Dnia 5 marca 2018r. w hotelu Marriott w Warszawie, odbyła się w konferencja zorganizowana pod patronatem honorowym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W trakcie Konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne.

Sesja I- prawo do prywatności pacjentów- wyzwania w świetle przepisów o ochronie danych

  • prywatność jako wolność prawnie chroniona,
  • ochrona danych medycznych w praktyce Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • ochrona danych osobowych w praktyce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

Sesja II- nowe podejście do ochrony danych pacjentów w świetle RODO

  • prawo pacjenta do kontroli danych osobowych przetwarzanych w sektorze ochrony zdrowia,
  • rola instrumentów samoregulacyjnych z RODO w praktyce osób wykonujących zawód medyczny,
  • wyzwania związane z informatyzacją,

Sesja III- o granicach tajemnicy medycznej, czyli kiedy osoba wykonująca zawód medyczny może ją naruszyć

  • prywatność pacjenta jako dobro osobiste- identyfikacja pacjenta, rozmowa z pacjentem, przekazywanie informacji o pacjencie innym osobom,
  • udostępnianie danych medycznych w postępowaniach cywilnych,
  • interes publiczny a ochrona danych pacjenta w postępowaniu  karnym. Rola biegłego.