W dniach 02-04.06.2017 w miejscowości Zegrze odbyła się Konferencja dla położnych i pielęgniarek, organizowana przez Komisję d/s Położnych działająca przy WOIPiPPod honorowy patronatem Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Wiodącym tematem była Prewencja odpowiedzialności zawodowej położnej i pielęgniarki”

Niezwykle interesujący i bogaty program konferencji obejmował wiele zagadnień.

„Etyka położnej i pielęgniarki w obliczu zbliżającej się śmierci” dr n. med. Hanna Rozenek, – dr n. med. Jolanta Banasiewicz

 „Aspekty prawne odpowiedzialności położnej i pielęgniarki, dokumentacja medyczna” mgr Elżbieta Iwanicka, mgr Jadwiga Wierzbowska

 „Technologia w oddziałach szpitalnych, odpowiedzialność i kwestie etyczne ze strony położnej i pielęgniarki” mgr Elżbieta Iłendo

 „Zagrożenia odpowiedzialności zawodowej wynikające z deficytu kadry pielęgniarskiej” mgr Wiesława Załuska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie     pielęgniarstwa dla województwa mazowieckiego

 „Żywienie dziecka w pierwszym roku życia” dr n. med. Piotr Dziechciarz

 „Metody leczenia menopauzy” dr n. med. Małgorzata Bińkowska

 „Trudna ciąża w świetle nowoczesnych możliwości diagnostycznych” prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska

 „Dieta dla kobiety planującej ciążę i w trakcie trwania ciąży” mgr Aleksandra Żyła

 „Rozwój sensoryczny dziecka w pierwszym roku życia” mgr Joanna Surowińska

Myśli a słowa – czyli czytanki o komunikacji” dr n. med. Barbara Mazurkiewicz, mgr Małgorzata Stefaniak

 „Wypalenie zawodowe” mgr Magdalena Rudyk

Komisja d/s Położnych działająca przy WOIPiP pragnie z całego serca podziękować osobom z WOIPiP, którzy podali nam pomocną dłoń, pomagali i wspierali cały czas, przy organizowaniu konferencję dla położnych i pielęgniarek.