SMK

System Monitorowania Kształcenia (SMK) dotyczy tylko osób chcących rozpocząć kształcenie.

W celu aktywacji konta w SMK należy:

 1. Założyć konto w SMK. Na podany adres e-mailowy zostanie przesłane hasło startowe, które należy zmienić ustanawiając własne hasło
  (min. 8 znaków, w tym duże, małe liter, cyfry, inne znaki).
  Login (adres e-mailowy) nie ulega zmianie po 30 dniach, dotyczy to jedynie hasła – po tym terminie, przy logowaniu system poinformuje nas komunikatem „Twoje hasło wygasło”.

Uwaga 1: Przy zakładaniu konta proszę NIE wpisywać numeru dowodu osobistego (dotyczy osób, które posiadają numer PESEL).  Powinien być wpisany numer PESEL.

Wypełnić wniosek w SMK – po zalogowaniu należy wybrać pole „Wnioski o modyfikację uprawnień”, a następnie „Nowy wniosek o modyfikację uprawnień” i postępować zgodnie z załączoną poniżej instrukcją.

Uwaga 2: Konto zostanie zablokowane po trzykrotnym pojawieniu się komunikatu „Wystąpił błąd logowania”. Wtedy należy wykonać telefon na numer: 19 457  w. 3  i  w.31 w celu odblokowania konta.

Uwaga 3: Gdyby okazało się,  że dane osobowe oraz  adresowe zawierają błędy, to przed wybraniem „Wniosek o modyfikacje uprawnień”należy wybrać pole „Mój profil”  , edytuj (na dole wniosku)  ,nanieść zmiany,  na dole zaznaczyć „kwadracik” RODO , zapisz , start ,wybieramy „Wnioski o modyfikacje uprawnień” itd.

Uwaga 4: W wypełnianym wniosku w polu „Tytuł naukowy” wpisujemy tylko tytuł począwszy od doktora  wzwyż oraz nazwę Uczelni.

 1. Wypełniony wniosek należy wydrukować i razem z dowodem osobistym przyjechać do WOIPiP przy ul. Żelaznej 59 w Warszawie, w celu aktywacji konta w SMK.
 2. Razem z wnioskiem do SMK należy zabrać ze sobą kserokopie:
  – dyplomu ukończonych studiów (dyplom powinien być podpisany przez posiadacza tego dyplomu);
  kursów; specjalizacji oraz należy wypełnić poniższe arkusze, w zakresie, podlegającym aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze np. zmiana adresów – arkusz A,  ukończone studia – arkusz B, zmiana zatrudnienia – F, specjalizacja/kursy – G, dane do korespondencji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych – H.

W przypadku ukończonej specjalizacji lub zmiany nazwiska – proszę zabrać ze sobą Prawo Wykonywania Zawodu, w celu wpisania tychże danych do PWZ.

Arkusze aktualizacyjne do pobrania

Pobierz pdf A  pobierz pdf B pobierz pdf C pobierz pdf Dpobierz pdf Epobierz pdf Fpobierz pdf Gpobierz pdf H

W przypadku gdy osoba chce aktywować konto przy użyciu „profilu zaufanego” lub przez „e-puap” robi to bez przyjazdu do Izby, ale osoba ta powinna zaktualizować swoje dane w Centralnym Rejestrze poprzez wysłanie na adres pwz@woipip.pl skanów/zdjęć dokumentów wymienionych w punkcie 3 oraz dołączyć do tego arkusze w zakresie podlegającym aktualizacji.

 

Uwaga: Centralny Rejestr (CR) to baza danych wszystkich zarejestrowanych w Izbie pielęgniarek i położnych, w którym każda z osobna ma swoje konto. Na koncie tym, pielęgniarka/położna powinna aktualizować swoje dane w ciągu 14,  zgodnie z ustawą o zawodzie pielęgniarek i położnych (art. 46). Co podlega aktualizacji znajduje się w art. 44  tejże ustawy. Do CR dostęp mają tylko pracownicy Izby, pielęgniarki i położne nie mogą same aktualizować danych w CR.

Informacje podlegające aktualizacji można przesłać e-mailem na pwz@wopip.pl.   

W przypadku danych np. zmiany zatrudnienia czy adresu  należy dopisać również nr PWZ – ponieważ w bazie mogą być osoby o tym, samym imieniu i nazwisku.

Podajemy informację gdzie znajduje się Numer Prawa Wykonywania Zawodu :

załącznik

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak można zapisać się na kształcenie w SMK po założeniu konta w systemie

W związku z wejściem w życie z dniem  1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia uprzejmie informuje, co następuje:

 • Kształcenie rozpoczęte do dnia 30 czerwca 2017 r. będzie kontynuowane do chwili  jego zakończenia na dotychczasowych zasadach.

Oznacza to, że jeśli Organizator prowadzi kształcenie  na podstawie planów kształcenia oraz harmonogramów, w których wskazał rozpoczęcie kształcenia do dnia 30 czerwca 2017r., kontynuuje to kształcenie poza systemem SMK.

 • Kształcenie rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r. będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem SMK.

Oznacza to, że plany kształcenia na II półrocze, tj. na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. będą przesyłane przez organizatorów za pośrednictwem SMK.
Plany te należy przesłać do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zamieszczenie planów w SMK, umożliwi zainteresowanym pielęgniarkom i położnym składanie wniosków, o zakwalifikowanie do wybranego rodzaju kształcenia, które to wnioski od dnia 1 lipca 2017 r., także będą składane za pośrednictwem SMK.

Kolejną czynnością będzie przesłanie harmonogramu kształcenia za pośrednictwem SMK, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kształcenia, po uprzednim dokonaniu kwalifikacji uczestników za pośrednictwem SMK.

Przejdź do komunikatu

INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA KONTA W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA – SMK

Przesyłam link do instrukcji dla systemu SMK

Podręcznik użytkownika SMK – Samorząd Pielęgniarek i Położnych (PDF, 2.4 MB)

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:

infolinia 19 457 wew. 3 i następnie wew. 31

oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl.
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Pomoc można uzyskać w Dziale Merytorycznym w siedzibie Izby (w pierwszej kolejności obsługiwane są osoby , które przychodzą osobiście)