Podajemy informację gdzie znajduje się Numer Prawa Wykonywania Zawodu :

załącznik

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak można zapisać się na kształcenie w SMK po założeniu konta w systemie

W związku z wejściem w życie z dniem  1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia uprzejmie informuje, co następuje:

  • Kształcenie rozpoczęte do dnia 30 czerwca 2017 r. będzie kontynuowane do chwili  jego zakończenia na dotychczasowych zasadach.

Oznacza to, że jeśli Organizator prowadzi kształcenie  na podstawie planów kształcenia oraz harmonogramów, w których wskazał rozpoczęcie kształcenia do dnia 30 czerwca 2017r., kontynuuje to kształcenie poza systemem SMK.

  • Kształcenie rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r. będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem SMK.

Oznacza to, że plany kształcenia na II półrocze, tj. na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. będą przesyłane przez organizatorów za pośrednictwem SMK.
Plany te należy przesłać do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zamieszczenie planów w SMK, umożliwi zainteresowanym pielęgniarkom i położnym składanie wniosków, o zakwalifikowanie do wybranego rodzaju kształcenia, które to wnioski od dnia 1 lipca 2017 r., także będą składane za pośrednictwem SMK.

Kolejną czynnością będzie przesłanie harmonogramu kształcenia za pośrednictwem SMK, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kształcenia, po uprzednim dokonaniu kwalifikacji uczestników za pośrednictwem SMK.

Przejdź do komunikatu

INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA KONTA W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA – SMK

Przesyłam link do instrukcji dla systemu SMK

Podręcznik użytkownika SMK – Samorząd Pielęgniarek i Położnych (PDF, 2.4 MB)

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:

infolinia 19 457 wew. 3 i następnie wew. 31

oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl.
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Pomoc można uzyskać w Dziale Merytorycznym w siedzibie Izby (w pierwszej kolejności obsługiwane są osoby , które przychodzą osobiście)

Przy składaniu Wniosku do SMK należy zaktualizować dane w Centralnym Rejestrze

Arkusze aktualizacyjne do pobrania

Pobierz pdf A  pobierz pdf B pobierz pdf C pobierz pdf Dpobierz pdf Epobierz pdf Fpobierz pdf Gpobierz pdf H