30 września 2016 r. w Instytucie-Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Jesienne spotkania pediatryczne”. Organizatorami było IP Centrum Zdrowia Dziecka, Okręgowa Rada WOIPiP oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek  Pediatrycznych.

Program obejmował m.in. następujące zagadnienia:

  • Żywienie enteralne – kwalifikacja, sprzęt, opieka
  • Zalecenia opieki diabetologicznej dl;a dzieci i młodzieży na podstawie zaleceń PFED oraz konsultanta krajowego
  • Terapia sensoryczna, jako metoda wspomagająca usprawnianie dzieci
  • Kluczowe obszary bezpieczeństwa pacjenta w opiece pediatrycznej – na co zwrócić uwagę w codziennej praktyce klinicznej wg. zaleceń AHRQ