Uchwała Nr 1 – Regulamin Okręgowego Zjazdu

Uchwała Nr 1 – Załącznik nr 1 – Regulamin Okręgowego Zjazdu

Uchwała Nr 2 – Rzecznik prasowy

Uchwała Nr 3 – Zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady

Uchwała Nr 3 – Załącznik – Zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady

Uchwała Nr 4 – Zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 5 – Zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu

Uchwała Nr 6 – Zatwierdzenia sprawozdania ORzOZ

Uchwała Nr 7 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z wykonania planu budżetu WOIPiP za rok 2016

Uchwała Nr 7 – załącznik – Wykonanie Planu budżetu za 2016 r

Uchwała Nr 8 – Przyjęcie sprawozdania finansowego i podziału zysku WOIPIP za rok 2016

Uchwała Nr 8 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podziału zysku WOIPIP za rok 2016

Uchwała nr 9 – Zatwierdzenie Zasady Gospodarki Finansowej

Uchwała Nr 9 – Załącznik – Zasady Gospodarki Finansowej

Uchwała Nr 10 – Zatwierdzenia Planu budżetu na 2017 i I kwartał 2018 r

Uchwała Nr 10 – załącznik – Plan budżetu na 2017 r

Uchwała Nr 10 – załącznik – Plan budżetu na 2017 r

Uchwała Nr 11 – Przyjęcie sprawozdania realizacji uchwał XXII Zjazdu

Uchwała nr 12 – Regulamin Komisji Socjalnej

Uchwała nr 12 – Załącznik nr 1 – Regulamin Komisji Socjalnej

Uchwała nr 13 – Regulamin Okręgowej Rady WOIPiP

Uchwała nr 13 – Załacznik nr 1 – Regulamin Okręgowej Rady WOIPiP

Uchwała nr 14 – Statut WOIPiP

Uchwała nr 14 – Załącznik nr 1 – Statut WOIPiP

Uchwała Nr 15 – Powołanie działu prawnego

Uchwała Nr 16 – Publikacja opracowania

Uchwała Nr 17 – Zwiększenie dotacji

Uchwała Nr 18 – Zwolnienia podatkowe

Uchwała Nr 19 – Opiekun medyczny

Uchwała Nr 20 – Udział w WRDS

Uchwała Nr 21 – Rekomendacje

Uchwała nr 22 – Regulamin_dofinansowania_kształcenia

Uchwała nr 22 – Załącznik nr 1 – Regulamin_dofinansowania_kształcenia

Uchwała Nr 23 – Urlop po 15 latach