W związku ze spotkaniami w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniach 22.01.2019 r. i 1.02.2019 r. dotyczącymi sytuacji uczestników szkoleń specjalizacyjnych prowadzonych przez spółkę Interrete sp. z o.o. uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów – w sprawie zawarcia umowy z w/w spółką, dokonanych płatnościach oraz zaawansowania specjalizacji do momentu zaprzestania jej prowadzenia przez organizatora – w terminie do 22.02.2019 r. W przypadku pytań dotyczących dokumentów oraz sposobu ich złożenia prosimy o kontakt z sekretariatem Izby.

Powyższe dokumenty proszę uprzejmie kierować na adres mailowy Izby – woipip@woipip.pl. Ewentualnie dokumenty można dostarczyć do Izby i przekazać w sekretariacie lub na spotkaniu z prawnikiem.

Jednocześnie uprzejmie dziękujemy wszystkim osobom, które już dostarczyły przedmiotowe dokumenty.

Do wszystkich uczestniczek specjalizacji w firmie Interrete Sp. z o.o.  informujemy o zmianie terminu spotkania na dzień 01.02.2019 godzinie 13:00 w siedzibie Izby: ul. Żelazna 59 VII piętro, 00-848 Warszawa w celu omówienia zaistniałej sytuacji.

Uprzejmie informujemy, że w sprawach związanych z organizacją kształcenia podyplomowego przez spółkę Interrete sp. z o.o. w dniach 28,  31 stycznia oraz 1,4 i 6 luty 2019 roku zaplanowane są dodatkowe terminy spotkań z adwokatem Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Prosimy o kontakt z sekretariatem biura celem umówienia spotkania