Indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej

Przypominany o ustawowym obowiązku przekazania sprawozdań statystycznych z działalności praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych za rok 2019.

Komunikat indywidualna praktyka