W dniu 10.05.2017r. w siedzibie Oddziału Mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się II spotkanie Rady Funduszu. Okręgowe Izby Pielęgniarek I Położnych z terenu Mazowsza reprezentowała Pani Elżbieta Madajczyk- Przewodnicząca WOIPiP. W trakcie spotkania uchwalono Regulamin Rady. Wysłuchano sprawozdania Dyrektora Mazowieckiego OW NFZ, dotyczącego wdrażania sieci szpitali.

Poniżej skrót najważniejszych informacji:

  • do dn.27.06.2017 zostaną ogłoszone wykazy podmiotów zakwalifikowanych do PSZ (sieci),
  • w/w wykaz będzie obowiązywał od 01.10.2017 do 30.06.2021r. (oznacza to równocześnie czas trwania umowy),
  • podstawą obliczenia ryczałtu jest realizacja świadczeń w 2015r., według taryf i cen świadczeń obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.