Spotkanie w Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Howarda Cattona- Dyrektora Zarządzającego Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN z Genewy oraz Paula De Raeve- Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarskich EFN z Brukseli z pielęgniarkami z Ukrainy .

Uczestnicy spotkania wyrazili solidarność i wsparcie dla pielęgniarek oraz społeczeństwa Ukrainy, ofiar inwazji rosyjskiej