Uroczystości związane z 75-rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego.

Przedstawiciele Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych