W  dniu 08.04.2017 w Warszawie odbyła się Konferencja OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ. Zorganizowana przez firmę Edukacja i Medycyna .

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych objęła wydarzenie patronatem, uczestniczyła w nim Pani Przewodnicząca mgr Elżbieta Madajczyk, jak również ok. 230 naszych koleżanek Pielęgniarek i Położnych. Wykładowcami byli :

 • prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska Kierownik Kliniki Pediatrii, CMKP
 • prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba Specjalista ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej, SUM w Katowicach
 • dr n. med. Alicja Karney Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 
 • dr n. med. Urszula Markowska Adiunkt Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, SUM w Katowicach.
 • mgr inż. Małgorzata Matuszczyk Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, IPCZD , Warszawa
 • mgr Maria Korczyńska przedstawicielka Stowarzyszenia EuroCord

Konferencja stanowiła wartościowe wydarzenie umożliwiające uczestnikom aktualizacje wiedzy dotyczącej :

 • Zaleceń dla pielęgniarek w zakresie szczepień ochronnych dla dzieci , młodzieży i dorosłych,
 • Bankowania krwi pępowinowej- czyli profilaktyczna usługa Medyczna dla rodziców oczekujących dziecka,
 • Żywienia  niemowląt,
 • Praktycznych aspektów oceny żywienia i rozwoju dziecka w 1 roku życia,
 • Gojenia ran po cieciu cesarskim,
 • Standaryzacji opieki nad matką i dzieckiem jako wyznacznikiem poprawy jakości opieki perinatalnej,
 • Hamowania epidemii cięć cesarskich