Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z projektem „Klinika Matmy”, by pomóc osobom najbardziej zaangażowanym w dobie dzisiejszej pandemii – pracownikom Służby Zdrowia. 

Klinika Matmy oferuje bezpłatne internetowe korepetycje z różnych przedmiotów szkolnych w czasie pandemii dla dzieci pracowników Systemu Opieki Zdrowotnej, tj. pielęgniarzy, salowych, położnych, diagnostów, ratowników medycznych i lekarzy. Wolontariuszami są nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkół średnich oraz uczelni wyższych w kraju i za granicą. 

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji w Państwa środowisku, ponieważ zależy nam na dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców, którym może przydać się nasza pomoc. Jeśli są Państwo zainteresowani, przydatne informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się pod adresem http://klinikamatmy.pl/. Można nas znaleźć również na Facebooku: https://www.facebook.com/klinikamatmy.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem,    

Zespół Kliniki Matmy

Klinika Matmy,

 

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam link do badania WHO, z prośbą o przesłanie do uczniów w wieku 11-19 lat

Instytut Maki i Dziecka w ramach międzynarodowych badań HBSC bierze udział w badaniu nad strategią w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, która zakłada aktywne uczestnictwo młodzieży w procesie jej tworzenia.

Uczestnicząc w tym badaniu Polska Młodzież będzie miała realny wpływ na kształtowanie się międzynarodowej strategii ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

Jesteśmy już po badaniach jakościowych i w trakcie badań ankietowych. Celem tego badania jest zebranie opinii na temat aktywnego uczestnictwa młodzieży w sprawach związanych ze zdrowiem i jej aktywizacja w tym obszarze. W badaniu bierze też udział kilka krajów, m.in.: Irlandia, Armenia, Ukraina, Szkocja i inne.

 

Badanie kierowane jest do młodzieży w wieku 11-19 lat.

 

Dane zbieramy do 29.06.2020

 

Link do badania poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU7SpWZgWLWOc9dCXM5v33_8PMFDwZV_JpcG3D76P7Kr2kmQ/viewform


 

Bezpłatna pomoc edukacyjna dla dzieci „Pracowników Służby Zdrowia”

 

Nasza inicjatywa, którą nazwaliśmy Klinika Matmy (www.klinikamatmy.pl) jest oparta o wolontariat uczniów liceów, polskich studentów uczelni w kraju i za granicą, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy w wolnym czasie chcieliby wesprzeć dzieci Pań pielęgniarek, położnych, diagnostów, ratowników medycznych, lekarzy, salowych w przygotowaniach do nadchodzącego egzaminu ósmoklasisty, matury czy innych zadań z matematyki, fizyki czy informatyki. Wszystkie indywidualne konsultacje będą odbywały się online.

Wszystkie dzieci, które potrzebują wsparcia muszą jedynie wypełnić krótki formularz na stronie: www.klinikamatmy.pl 

Akademia Ivy Poland

z Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych

 

Krzysztof Daniewski                                                                    Anna Dudzińska
Managing Director                                                                 Przewodnicząca WOIPiP