Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam link do badania WHO, z prośbą o przesłanie do uczniów w wieku 11-19 lat

Instytut Maki i Dziecka w ramach międzynarodowych badań HBSC bierze udział w badaniu nad strategią w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, która zakłada aktywne uczestnictwo młodzieży w procesie jej tworzenia.

Uczestnicząc w tym badaniu Polska Młodzież będzie miała realny wpływ na kształtowanie się międzynarodowej strategii ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

Jesteśmy już po badaniach jakościowych i w trakcie badań ankietowych. Celem tego badania jest zebranie opinii na temat aktywnego uczestnictwa młodzieży w sprawach związanych ze zdrowiem i jej aktywizacja w tym obszarze. W badaniu bierze też udział kilka krajów, m.in.: Irlandia, Armenia, Ukraina, Szkocja i inne.

 

Badanie kierowane jest do młodzieży w wieku 11-19 lat.

 

Dane zbieramy do 29.06.2020

 

Link do badania poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU7SpWZgWLWOc9dCXM5v33_8PMFDwZV_JpcG3D76P7Kr2kmQ/viewform


 

Bezpłatna pomoc edukacyjna dla dzieci „Pracowników Służby Zdrowia”

 

Nasza inicjatywa, którą nazwaliśmy Klinika Matmy (www.klinikamatmy.pl) jest oparta o wolontariat uczniów liceów, polskich studentów uczelni w kraju i za granicą, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy w wolnym czasie chcieliby wesprzeć dzieci Pań pielęgniarek, położnych, diagnostów, ratowników medycznych, lekarzy, salowych w przygotowaniach do nadchodzącego egzaminu ósmoklasisty, matury czy innych zadań z matematyki, fizyki czy informatyki. Wszystkie indywidualne konsultacje będą odbywały się online.

Wszystkie dzieci, które potrzebują wsparcia muszą jedynie wypełnić krótki formularz na stronie: www.klinikamatmy.pl 

Akademia Ivy Poland

z Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych

 

Krzysztof Daniewski                                                                    Anna Dudzińska
Managing Director                                                                 Przewodnicząca WOIPiP