Bezpłatna pomoc edukacyjna dla dzieci „Pracowników Służby Zdrowia”

 

Nasza inicjatywa, którą nazwaliśmy Klinika Matmy (www.klinikamatmy.pl) jest oparta o wolontariat uczniów liceów, polskich studentów uczelni w kraju i za granicą, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy w wolnym czasie chcieliby wesprzeć dzieci Pań pielęgniarek, położnych, diagnostów, ratowników medycznych, lekarzy, salowych w przygotowaniach do nadchodzącego egzaminu ósmoklasisty, matury czy innych zadań z matematyki, fizyki czy informatyki. Wszystkie indywidualne konsultacje będą odbywały się online.

Wszystkie dzieci, które potrzebują wsparcia muszą jedynie wypełnić krótki formularz na stronie: www.klinikamatmy.pl 

Akademia Ivy Poland

z Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych

 

Krzysztof Daniewski                                                                    Anna Dudzińska
Managing Director                                                                 Przewodnicząca WOIPiP