Dnia 8 stycznia 2018r. w Teatrze Polskim w Warszawie miała miejsce uroczystość zorganizowana z okazji dwudziestolecia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola- Śródmieście, dla którego organem założycielskim jest miasto stołeczne Warszawa. W skład Zespołu wchodzi 13 przychodni usytuowanych w dzielnicach Wola i Śródmieście.

Na przestrzenia minionych lat wykonano modernizację przychodni, wyposażono je w nowoczesną aparaturę i urządzenia medyczne przeznaczone do badań diagnostycznych oraz zabiegów terapeutycznych. Podnoszono jakość świadczonych usług, co potwierdzają uzyskane  Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością oraz Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

SP ZOZ Warszawa Wola- Śródmieście udziela świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • rehabilitacji leczniczej,
  • leczenia stomatologicznego,
  • medycyny pracy,
  • profilaktyki i promocji zdrowia,
  • psychiatrii i leczenia uzależnienia od alkoholu,
  • diagnostyki obrazowej,
  • diagnostyki laboratoryjnej.

W uroczystości samorząd zawodowy reprezentowały Panie: Lucyna Jakubowska- Dyrektor biura Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Elżbieta Madajczyk- Przewodnicząca Okręgowej Rady WOIPiP. Pani Przewodnicząca przekazała na ręce Lucyny Kasprowicz- Dyrektor Zakładu  gratulacje pracownikom, ze szczególnym podkreśleniem roli jaką odgrywają pielęgniarki i położne w Przychodniach wchodzących w skład SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście.