W dniu 12.06 2017 odbyło się IV posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w trakcie którego omawiano sprawy związane z wprowadzaną ” Siecią Szpitali”- w kontekście planu finansowego MOW NFZ na lata 2017-2018, a także harmonogram działań MOW związanych z wprowadzonymi zmianami. Omawiano również sprawy związane ze zmieniona z dn. 01.05.2017 wysokością dopłat pacjentów do leków stosowanych po przeszczepie.